UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ZAKŁAD GEOGRAFII KOMPLEKSOWEJ

 

OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE

 

 

ŚWIADCZENIA EKOSYSTEMÓW

JAKO PRZEDMIOT

BADAŃ TRANSDYSCYPLINARNYCH

 

Poznań, 5-6 września 2016 r.