UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ZAKŁAD GEOGRAFII KOMPLEKSOWEJ

 

OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE

 

ŚWIADCZENIA EKOSYSTEMÓW

JAKO PRZEDMIOT

BADAŃ TRANSDYSCYPLINARNYCH

 

Poznań, 5-6 września 2016 r.

Gość Specjalny

Dr Joachim Maes, Joint Research Centre

 

         Drodzy Państwo!

Zapraszamy do udziału w Sympozjum ECOSERV 2016, którego tematyka będzie się koncentrowała na przedstawieniu nowych wyników badań nad świadczeniami ekosystemów w Polsce z uwzględnieniem rozwoju metodologii i technik pozyskiwania informacji.

Podczas tegorocznej edycji chcielibyśmy pokazać potencjał świadczeń ekosystemów do praktycznego wykorzystania w pracy administracji publicznej i firm projektowych. Do tego nurtu nawiązuje projekt ESMERALDA - Enhancing ecoSysteM sERvices mApping for poLicy and Decision mAking. Jego realizacja ma służyć zacieśnieniu współpracy między naukowcami, praktykami i decydentami na polu świadczeń ekosystemów oraz osiągnięciu przez Kraje Członkowskie UE celów założonych w Europejskiej Strategii Bioróżnorodności.

ECOSERV 2016 będzie również okazją do zaprezentowania efektów działania Grupy Roboczej Komisji Europejskiej ds. Rozpoznania i oceny ekosystemów i ich usług (Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services, MAES), w tym jej projektów pilotażowych dotyczących terenów rolniczych, lasów, ekosystemów słodkowodnych, morskich i miejskich oraz wyceny kapitału naturalnego. Rozpoznanie tego stanu będzie miało niewątpliwie znaczenie dla rozwoju prac badawczo-aplikacyjnych w Polsce.

W ramach Sympozjum chcielibyśmy pokazać możliwości poszerzenia udziału badaczy z Polski w projektach międzynarodowych, w tym wykorzystania globalnej sieci współpracy i komunikacji Ecosystem Services Partnership (ESP).

Miło nam zakomunikować, że Gościem Specjalnym tegorocznego Sympozjum będzie dr Joachim Maes, wybitny europejski ekspert w dziedzinie świadczeń ekosystemów pracujący w Joint Research Centre przy Komisji Europejskiej. W swoim wystąpieniu, otwierającym sesję plenarną Sympozjum, przedstawi aktualne kierunki rozwoju prac badawczo-aplikacyjnych nt. świadczeń ekosystemów w Unii Europejskiej.

Jesteśmy przekonani, że czeka nas ciekawe i owocne spotkanie.